Logo_MSK-removebg-preview
Příspěvková_org-removebg-preview (1)

Mám pouze jedno přání ...

Vítej u nás!

Jsme zařízení pro děti, které se ocitly v rizikové situaci a vyžadují okamžitou pomoc.

Telefon 24/7

733 164 367

nebo kontaktní formulář
Naše adresa
Rýmařovská 34/1
Janovice u Rýmařova
793 42
Statut
Dětské centrum Pampeliška má statut příspěvkové organizace a spadá pod správu Moravskoslezského kraje.

“ Věřím, že každé dítě si zaslouží být milováno, propojeno a posilováno rodinou. Bohužel jsou v životě dítěte situace, kdy tyto hodnoty musí dočasně nahradit stát. U nás nalezneš lásku i bezpečí „

Kateřina Brázdilová
Ředitelka

Kateřina Brázdilová

Jsme připraveni pomáhat

Naše služby

Věk dětí
0-18 let

Na dobu
0-6 měsíců

Kapacita
8 dětí

Příprava
do školy

Přímá péče
Teta na 24/7

ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné nutné péče. ZDVOP poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte…

Pomozte nám
Pomoci dětem v nouzi můžete hned několika způsoby. Vyberte si ten, který Vám nejvíce vyhovuje a přispějte na dobrou věc. Děkujeme.

ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dětem:

  • které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku či bez jakékoliv péče,
  • u kterých je vážně ohrožen jejich život, příznivý vývoj,
  • které jsou tělesně či duševně týrané, zneužívané,
  • které se ocitly v prostředí, kdy jsou vážným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Dítě může být umístěno do ZDVOP podle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

  • na základě rozhodnutí soudu;
  • na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v tom případě je nutné, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně podal návrh soudu na nařízení předběžného opatření – za předpokladu, že se mu nepodaří do 24 hodin zajistit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem v zařízení)
  • na žádost zákonného zástupce dítěte
  • na žádost samotného dítěte