Výzva k podání nabídek – veřejná zakázka “Osobní automobil”

Vážený dodavateli,

Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem “Osobní automobil”.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky jsou uvedeny v následující příloze

Za Váš zájem o účast ve výběrovém řízení Vám předem děkujeme.

S pozdravem ředitelka centra Bc. Andrea Palysová, DiS.