Vaše osobní data jsou v bezpečí

Ochrana osobních údajů (GDPR)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ KE STAŽENÍ ZDE

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace, IČ: 630 24 594, se sídlem Rýmařovská 34/1, Janovice 793 42, Janovice jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Správce v souvislosti s agendou výběrových řízení nakládá s osobními údaji (dále jen „Subjekt údajů“).

ÚČEL SPRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce v souvislosti s obsazováním volných pracovních míst, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje Subjektu údajů k těmto účelům:

▪ vedení vnitřní evidence uchazečů o zaměstnání v databázi u Správce,

▪ realizace výběrového řízení za účelem získání pracovní pozice u Správce a uzavření
   pracovního poměru mezi Subjektem údajů a Správcem,

▪ přímé oslovení Subjektu údajů pro případ uzavření pracovního poměru u Správce výběrového  
   řízení,

▪ zasílání nabídek pracovních pozic Správcem.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, státní příslušnost, průběh vzdělání a dosažená kvalifikace, úrovně jazykových znalostí, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadních zaměstnání ke dni podání přihlášky uchazeče o zaměstnání.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu potřebnou pro realizaci agendy výběrových řízení na pracovní pozice u Správce a po dobu, kdy lze předpokládat aktuálnost poskytnutých osobních údajů Subjektem údajů Správci, tj. max. po dobu 5 let.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, ZÁSTUPCE A POVĚŘENCE

Správce informuje Subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

▪ správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše

▪ správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy
   info@dcpampeliska.cz

▪ správce provozuje webové stránky: www.dcpampeliska.cz

 

▪ pověřenec pro ochranu osobních údajů je společnost Jobman s.r.o., IČO 27177726, se sídlem Livornská  449, 109 00 Praha 10, komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha, email: dpo@dphotline.cz, tel. +420 910 120 377, datová schránka: tkyd8fz, kontaktní osoba Ing. Michal Merta, MBA.