Bc. Andrea Palysová, DiS.

ředitelka
739 632 527
info@dcpampeliska.cz

Bc. Jana Velčovská

vedoucí sociální pracovník
733 164 368
jana.velcovska@dcpampeliska.cz

Karla Rašková

koordinátor
737 678 688
karla.raskova@dcpampeliska.cz

Alice Čamková

účetní
732 680 927
alice.camkova@dcpampeliska.cz

Bc. Lucie Bršťáková, Dis.

sociální pracovník
732 295 336
lucie.brstakova@dcpampeliska.cz

Přímá péče

733 164 367
737 608 985

Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace

Provozní doba: 24/7 (nepřetržitě)

Ing. Michal Merta, MBA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Tel: +420 910 120 377
E-mail: dpo@dpohotline.cz
Jobman s.r.o.
Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
IČO: 27177726